Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: M_o_R® Foundation

MoR Foundation skierowany jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w organizacji zarówno z perspektywy strategicznej, projektowej jak i operacyjnej. Wskazane dla osób, które chcą zapoznać się ze standardem Management of Risk M_o_R®. Szkolenie będzie również interesujące dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego zarządzania ryzykiem.

Cena: 599,00zł studenci, 749,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 13 Zapisz się on-line

Program kursu

Metodyka Management of Risk M_o_R® dostarcza uporządkowaną wiedzę o zasadach, podejściu i procesie zarządzania ryzykiem. Przedstawia strukturę podejmowania decyzji dotyczących ryzyka związanego z projektami i programami, pozwalającą zidentyfikować i ocenić główne ryzyko, a w konsekwencji podjąć działania, by je ograniczyć, ominąć lub wyeliminować. Metodyka ta pomaga w określeniu programu ramowego oraz polityki dotyczącej zarządzania ryzykiem.


Opis szkolenia:

Szkolenie skupia się na przekazaniu kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w oparciu o brytyjski standard M_o_R. Program szkolenia omawia pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, wdrożenie M_o_R oraz techniki i narzędzia. 


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki MoR:

Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania ryzykiem w organizacji. Standard M_o_R pokazuje jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu. Ukazuje całościowe postępowanie z ryzykiem we wszystkich perspektywach organizacji. 

Zasady zarządzania ryzykiem ułatwiają wypracowanie bardziej efektywnych sposobów reagowania na zagrożenia i szanse, a w konsekwencji wpływają na podejmowanie racjonalnych decyzji, poprawiając tym samym efektywność działań.


Adresaci:

- kadra zarządzająca i kierownicy projektów,

- osoby zarządzające projektami i programami oraz działalnością operacyjną,

- osoby biorące udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,

- osoby decyzyjne o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,

- osoby zajmujące się kontrolą w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,

- osoby zainteresowane poznaniem najpopularniejszego standardu zarządzania ryzykiem,

- osoby znające metodyki PRINCE2, MSP chcące poszerzyć swoje horyzonty,

- osoby zainteresowane zdobyciem międzynarodowego certyfikatu MoR Foundation.


Korzyści dla uczestnika:

- zdobędzie wiedzę na temat zarządzania ryzykiem i potrafić będzie swobodnie się poruszać w ich ramach,

- potrafić będzie zastosować pryncypia oraz potrafić będzie zaproponować działania usprawniające realizowanie pryncypiów,

- nauczy się prawidłowo wykonać kroki, procedury zarządzania ryzykiem, rozumiejąc szczegółowo wszystkie obowiązki,

- pozna wiele technik zarządzania ryzykiem i będzie umiał je właściwie wykorzystać.


Program:

1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia

2. Koncepcja metodyki M_o_R

3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów

4. do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty

5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC

6. Proces zarządzania ryzykiem

7. Perspektywy zarządzania ryzykiem

8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem

9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem

10. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy


Egzamin M_o_R® Foundation:

Egzamin daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu „MoR® Foundation”. Koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie statusu absolwenta szkolenia akredytowanego. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody MoR w zarządzaniu ryzykiem. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

Egzamin MoR Foundation trwa 60 minut i składa się z 75 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt.

Maksymalnie można uzyskać 70 punktów. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 35 pytań (50%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.

Egzamin ma formę pisemną. Zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi.

 

Informacje o szkoleniu:
M_o_R® Foundation

Cennik // Składowe szkolenia

599,00zł - studenci

749,00zł - pozostałe osoby

50zł zniżki na szkolenie ONLINE

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna

850,00zł - koszt międzynarodowego egzaminu Foundation

Terminarz szkolenia

Termin I - od 14 września / Warszawa
14 września, sobota, 09:00 - 18:00
15 września, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin II - od 14 września / Online
14 września, sobota, 17:00 - 21:00
15 września, niedziela, 09:00 - 18:00