Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: PRINCE2 Agile™

PRINCE2 Agile dedykowany jest przyszłościowo myślącym organizacjom i osobom już korzystającym z metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Dostarcza dodatkowych wskazówek jak zastosować zwinne metody w ramach struktury jaką definiuje PRINCE2.

Cena: 599,00zł studenci, 749,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 18 Zapisz się on-line

Program kursu

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, posiadających już certyfikację PRINCE2® na poziomie Practitioner, które chcą uzupełnić swoje kompetencje o zwinne metody zarządzania projektami.


Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE2 Agile™. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli obecnym kierownikom projektów znającym i stosującym metodykę PRINCE2® zastosować ją w sposób zwinny.


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki Prince2 Agile:

- pozwala zrozumieć potrzeby Klienta i dostarczyć mu rozwiązania zgodnego z potrzebami, które często ewoluują w trakcie trwania projektu,

- ułatwia efektywną kontrolę zasobów i możliwość sprawnego zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu,

- pomaga zwiększyć komunikatywność w zespole,

- pomaga skupiać się na kluczowych elementach rozwiązania oraz uzyskać akceptację dla tworzonego rozwiązania przez szerszą grupę interesariuszy projektu,

- pozwala na szybsze osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji (ROI).

Metodyka Prince2 Agile spotkała się z życzliwym przyjęciem jako naturalna kontynuacja rozwoju zarządzania projektami w duchu PRINCE2, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu.


Adresaci:

- obecni i przyszli kierownicy projektów,

- uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,

- menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,

- osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2 Agile,

- osoby znające podstawy metodyki PRINCE2 – warunek konieczny.


Program:

1. Projekty a działalność operacyjna

2. Przegląd metod zwinnych

3. Mieszanie ze sobą PRINCE2® i Agile

4. Założenia

5. Sześciokąt - nadawanie priorytetów MoSCoW

6. Przygotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu, Uzasadnienie Biznesowe,

7. Organizacja

8. Przywódczość służebna

9. Pryncypia i zachowania

10. Agilometr I temat Ryzyko

11. Zarządzanie dostarczaniem produktów

12. Jakość

13. Sterowanie Etapem i Zarządzanie Zakresem Etapu

14. Sterowanie Projektem

15. Zamykanie Projektu

16. Produkty Zarządcze

17. Komunikacja

18. Kanban

19. Lean Start-up

20. Wytyczne

21. Egzamin


Egzamin PRINCE2 Agile Practitioner:

Egzamin składa się z 50 pytań – za każde z nich można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów, tj. 60%. Egzamin trwa 150 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2 Agile.


O certyfikat Prince2 Agile mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Prince2 Practitioner.

 

Informacje o szkoleniu:
PRINCE2 Agile™

Cennik // Składowe szkolenia

599,00zł - studenci

749,00zł - pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna

750,00zł - koszt międzynarodowego egzaminu Foundation

Terminarz szkolenia

Termin I - od 29 czerwca / Warszawa
29 czerwca, sobota, 09:00 - 18:00
30 czerwca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin II - od 29 czerwca / Online
29 czerwca, sobota, 09:00 - 18:00
30 czerwca, niedziela, 09:00 - 18:00