Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: PRINCE2® Practitioner

Metodyka zarządzania projektami oparta na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów anglosaskich. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką PRINCE2. Szkolenie zapoznaje uczestników z procesami i technikami zarządzania projektami oraz obszarami wiedzy na poziomie egzaminu certyfikującego PRINCE2 Practitioner. Każdy Uczestnik otrzymuje również pełny komplet informacji i materiałów niezbędnych do zdania egzaminu certyfikującego.

Cena: 599,00zł studenci, 749,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 18 Zapisz się on-line

Program kursu

Szkolenie PRINCE2 Practitioner jest trwającym 2 dni szkoleniem akredytowanym i jest realizowane w formie warsztatowej. Omawiane są główne aspekty projektu. Na szkoleniu nacisk jest położony na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Szkolenie jako kurs akredytowany przygotowuje uczestników do egzaminu PRINCE2 Practitioner.


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki PRINCE2 Practitioner:

- umiejętność korzystania z technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2,

- umiejętność doboru odpowiednich elementów metodyki PRINCE2 do określonych sytuacji w projekcie,

- efektywne zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami w projekcie,

- pełna kontrola przebiegu projektu,

- świadomość, co można zrobić w organizacji by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów.


Adresaci:

- kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych,

- menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu,

- osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2 Practitioner.


Główne moduły:

1. Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2

2. Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu

3. Praca z Uzasadnieniem Biznesowym

4. Tworzenie zespołu zarządzania projektem

5. Strategia Zarządzania Komunikacją

6. Etap inicjowania

7. Technika planowania opartego na produktach

8. Ścieżka Audytu Jakości

9. Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk

10. Zarządzanie Końcem Etapu

11. Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji

12. Procedura zarządzania konfiguracją

13. Zagadnienia i budżety

14. Temat Zmiana

15. Reakcje na ryzyko

16. Raporty

17. Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów

18. Zamykanie Projektu

19. Podsumowanie i produkty zarządcze

20. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner


Egzamin PRINCE2 Practitioner

Egzamin PRINCE2 Practitioner to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 44 z 80 punktów . Egzamin trwa 150 min i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2. Certyfikat PRINCE2 Practitioner wydawany jest na 5 lat. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

 

 

Informacje o szkoleniu:
PRINCE2® Practitioner

Cennik // Składowe szkolenia

599,00zł - studenci

749,00zł - pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna

1000,00zł - koszt międzynarodowego egzaminu Practitioner

Terminarz szkolenia

Termin I - od 21 września / Warszawa
21 września, sobota, 09:00 - 18:00
22 września, niedziela, 09:00 - 18:00