Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: AgilePM® Foundation

AgilePM® oparte jest na sprawdzonych podstawach metodologii DSDM Atern, pozwala na uzyskanie umiejętności realizacji projektów zgodnie z podejściem Agile w organizacjach wymagających standardów, precyzji i przejrzystości procesów zarządzania projektem, a jednocześnie zapewniających szybkość, możliwość wprowadzenia zmian oraz samodzielność wynikające z przyjęcia filozofii Agile.

Cena: 549,00zł studenci, 749,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 18 Zapisz się on-line

Program kursu

Szkolenie AgilePM® skierowane jest do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, niezależnie od branży. Członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.


Opis szkolenia:

Szkolenie na poziomie AgilePM wyjaśnia podstawowe zasady niezbędne do ułatwienia realizacji projektu, przy jednoczesnym zachowaniu skali i sprawności, które rzadko są dostępne w ramach innych metodologii. Dzięki jasnemu, zwięzłemu i szczegółowemu spojrzeniu na wydajność projektu, szkolenie AgilePM przydaje się różnym kandydatom o różnych kompetencjach, od wysoce doświadczonych kierowników projektów po osoby zupełnie nowe w tej branży.


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki AgilePM:

- szybsze wprowadzanie zmiany przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez bieżącą kontrolę etapów projektu w stosunku do celów biznesowych,

- spójność i współpraca z istniejącymi w firmie procesami, takimi jak PRINCE2®, procesy jakościowe i kontrolne poprawiające rygor i widoczność w zakresie zarządzania projektem, prowadzące do udokumentowanego przebiegu skutecznej zmiany w otoczeniu firmy,

-proste wykorzystanie wypróbowanych i sprawdzonych metod podejścia raczej niż budowanie i zintegrowanie specyficznych dla danej firmy elastycznych procesów zarządzania,

- uzyskanie lepszej komunikacji i kontroli nad projektami oraz dostosowanie planów projektu bez zakłócania jego budżetu, skali czasowej i zakresu, rozwijanie profesjonalizmu pracowników i ujmowanie certyfikatów elastyczności w planach rozwoju zawodowego pracowników.


Adresaci:

- kadra zarządzająca oraz kierownicy projektów,

- przedstawiciele działów biznesowych,

- kierownicy zespołów projektowych,

- kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,

- kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,

- osoby zainteresowane poznaniem różnic między PRINCE2 a AgilePM,

- osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation.


Korzyści dla uczestnika:

- zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM,

- poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM,

- poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych,

- przygotowanie do akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.


Program:

1. Wprowadzenie do Agile

2. Podstawy AgilePM®

3. Role i obowiązki

4. Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM®

5. Zarządzanie projektem AgilePM®

6. Procesy i produkty

7. Komunikacja

8. Priorytetyzacja i timeboxing

9. Sterowanie (kontrolowanie) projektu

10. Wymagania i szacowanie

11. Planowanie w AgilePM®


Egzamin AgilePM® Foundation:

Egzamin daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu „AgilePM® Foundation”. Koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie statusu absolwenta szkolenia akredytowanego. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania AgilePM w zarządzaniu projektami. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

Egzamin AgilePM Foundation trwa 60 minut i składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt.

Maksymalnie można uzyskać 50 punktów. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 25 pytań (50%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.

Egzamin ma formę pisemną. Zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi.Informacje o szkoleniu:
AgilePM® Foundation

Cennik // Składowe szkolenia

549,00zł - studenci

749,00zł - pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna

750,00zł - koszt międzynarodowego egzaminu Foundation

Terminarz szkolenia

Termin I - od 6 lipca / Warszawa
6 lipca, sobota, 09:00 - 18:00
7 lipca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin II - od 6 lipca / Online
6 lipca, sobota, 09:00 - 18:00
7 lipca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin III - od 21 września / Warszawa
21 września, sobota, 09:00 - 18:00
22 września, niedziela, 09:00 - 18:00