Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: Excel

Każdy uczestnik posiądzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych oraz sprawdzania ich poprawności. Kursant pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił sortować i filtrować dane oraz nauczy się automatyzować pracę. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych oraz nauczy się wykorzystywać Excela do bardzo trudnych obliczeń matematycznych.

Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

Opis szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi narzędziami programu MS Excel, nauczą się wprowadzać, edytować i analizować dane, przedstawiać je w atrakcyjny sposób, tworzyć wykresy i podsumowania oraz przygotowywać dokumenty do wydruku.


Program:

1. Podstawowe informacje o Excelu

- skoroszyt i arkusz

- zakładki na wstążce

- otwieranie i zapisywanie plików Excela

- zapisywanie do starszych wersji Excela lub do PDF

- komórki, kolumny, wiersze


2. Narzędzia główne Excela

- więcej o interfejsie

- opcje karty Narzędzia główne

- scalanie, kierunek tekstu, wyrównywanie, symbol złotówki, procentu

- formatowanie komórek

- zasady wprowadzania dat

- skróty klawiaturowe

- opcja znajdź i zastąp

- typy kursorów

- obramowanie komórek i zasady przy wydruku


3. Zaawansowane ćwiczenia

- serie danych, serie danych z ctrl

- tworzenie prostych formuł

- formuły działające pomiędzy arkuszami

- malarz formatów

- formatowanie warunkowe

- kopiowanie formuł - adresowanie względne, mieszane, bezwzględne

- różne sposoby wyróżniania wartości ujemnych

- opcja wklej specjalnie

- opcja wpasuj - drukowanie

- indeks górny, dolny

- równe szerokości kolumn

- formatowanie specjalne i niestandardowe

- podstawowe informacje o zakładce Wstawianie i jej opcjach

- specyficzne formuły na udział procentowy

- funkcja logiczna JEŻELI() z zagnieżdżaniem

- funkcja SUMA.JEŻELI()

- funkcja LICZ.JEŻELI()


4. Sortowanie i filtrowanie

- sortowanie wielopoziomowe

- sortowanie miesięcy

- autofiltr i filtrowanie podstawowe


5. Wykresy

- wykres kolumnowy grupowany 3W oraz jego formatowanie

- wykres liniowy ze znacznikami wraz z dużą ilością formatowania

- wykres kołowy z etykietami procentowymi


6. Tabele przestawne

- zasady tworzenia tabel przestawnych

- wartości, etykiety kolumn, wierszy - zasady przestawiania danych

- formatowanie tabel przestawnych

- grupy w tabelach przestawnych

- sumy częściowe i końcowe

- filtry raportu a filtry grupy

- odświeżanie danych w tabelach przestawnych

- zmiana funkcji liczącej wartości tabeli przestawnej

- dodawanie własnego pola obliczeniowego

- filtrowanie tabeli przestawnej i tworzenie wykresu przestawnego


 

Informacje o szkoleniu:
Excel

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne