Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: Word

Szkolenie obejmuje zaawansowane opcje pracy z edytorem tekstu MS Word, które umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i efektywności pracy przy tworzeniu i wydruku dokumentów. Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem nowych wzorców dokumentów pism oraz pracą z dużymi dokumentami. Nasze zajęcia kierowane są również dla osób zamierzających poszerzyć swoją wiedzę o zaawansowanych możliwościach programu MS Word.

Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

Program:

Podstawowe informacje o aplikacji MS Word

- interfejs - wspólne elementy z programem PowerPoint i Excel: wstążka, zakładki, grupy i przyciski,

- pasek szybkiego dostępu, przycisk pakietu Office, widoki,

- elementy interfejsu typowe dla Worda - menu wyboru tabulatorów i linijka,


Podstawowe ćwiczenia w programie Word - wszystko poznawane na praktycznych przykładach

- różne sposoby zaznaczania elementów czcionki, wyrazów i akapitu

- kopiowanie i wklejanie

- podstawy formatowania tekstu - różnice w formatowaniu czcionki i akapitu

- bardziej zaawansowane opcje grupy akapit - wcięcia, odstępy między akapitami oraz interlinia

- różnice między akapitem a linijką tekstu

- pokazywanie znaków, których nie widać np. spacji, znaku enter, itp.

- skróty klawiaturowe do tworzenia nowej linii lub nowej strony dokumentu

- indeksy dolny i górny, czyli jak napisać m2 lub H2O

- formatowanie całej strony - marginesy, orientacja

- odstępy między literami


Ćwiczenia z użyciem tabulatorów

- typy tabulatorów

- kiedy powinno się używać tabulatorów

- tabulator lewy, prawy, środkowy

- tabulator dziesiętny


Ćwiczenia z listami oraz tabelami

- tworzenie wykazu - listy punktowanej lub numerowanej

- poziomy listy - zmiana poziomu za pomocą klawiatury lub poleceń na wstążce

- wstawianie i formatowanie tabel

- ćwiczenie na przygotowanie faktury VAT za pomocą tabeli Worda

- wstawianie tabel z programu Excel do programu Word


Wstawianie i edycja grafiki w programie Word

- wstawianie i formatowanie obrazków z dysku twardego

- wstawianie ClipArt

- rysowanie i formatowanie kształtów oraz pól tekstowych

- wstawianie wykresów jako statyczne obrazy lub dynamicznie zagnieżdżony program Excel z wykresem

- dłuższe ćwiczenie na zbudowanie diagramu hierarchii - diagramy SmartArt


Tekst i dokument - bardziej zaawansowane ćwiczenia z formatowaniem tekstu

- pola tekstowe

- dodawanie liter z alfabetu niemieckiego czy czeskiego

- WordArt

- praca z tekstem w kolumnach

- inicjał

- tło strony, znaki wodne, obramowanie strony - ćwiczenie z tworzeniem ulotki reklamowej


Drukowanie dokumentów oraz proste drukowanie adresów na kopertach

- wydruk zakresu stron

- wydruk tylko zaznaczonego tekstu

- wydruk obustronny

- proste wydruki na kopertach


Zapisywanie jako szablon

- wiczenie zapisu papieru firmowego jako szablon

- zapis jako szablon by nazwa szablonu pojawiła się pod przyciskiem pakietu Office


Bardziej zaawansowane ćwiczenia - praca z dłuższymi dokumentami

- wstawianie stopek i nagłówków

- wstawianie numeracji strony oraz informacji, ile stron zawiera dokument

- wstawianie hiperlinków do stron www, poczty e-mail, innych dokumentów, do konkretnej strony dokumentu

- umieszczanie zakładek

- wykonywanie podpisów ilustracji

- wstawianie spisów treści, spisów ilustracji, spisów źródeł, cytatów, itp.


Informacje o szkoleniu:
Word

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne