Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE

Celem kursu jest wyposażenie każdego uczestnika kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno – biurowego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi programów biurowych, oraz korzystania i pracy w Internecie. Kurs odbywa się w 15 osobowych grupach.W cenę szkolenia wliczone są: materiały szkoleniowe.

Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

Przekrojowe szkolenie z obsługi pakietu Microsoft Office.


Program:

1. MS Word


Podstawowe informacje o aplikacji MS Word

- interfejs - wspólne elementy z programem PowerPoint i Excel: wstążka, zakładki, grupy i przyciski,

- pasek szybkiego dostępu, przycisk pakietu Office, widoki,

- elementy interfejsu typowe dla Worda - menu wyboru tabulatorów i linijka,


Podstawowe ćwiczenia w programie Word - wszystko poznawane na praktycznych przykładach

- różne sposoby zaznaczania elementów czcionki, wyrazów i akapitu

- kopiowanie i wklejanie

- podstawy formatowania tekstu - różnice w formatowaniu czcionki i akapitu

- bardziej zaawansowane opcje grupy akapit - wcięcia, odstępy między akapitami oraz interlinia

- różnice między akapitem a linijką tekstu

- pokazywanie znaków, których nie widać np. spacji, znaku enter, itp.

- skróty klawiaturowe do tworzenia nowej linii lub nowej strony dokumentu

- indeksy dolny i górny, czyli jak napisać m2 lub H2O

- formatowanie całej strony - marginesy, orientacja

- odstępy między literami


Ćwiczenia z użyciem tabulatorów


- typy tabulatorów

- kiedy powinno się używać tabulatorów

- tabulator lewy, prawy, środkowy

- tabulator dziesiętny


Ćwiczenia z listami oraz tabelami

- tworzenie wykazu - listy punktowanej lub numerowanej

- poziomy listy - zmiana poziomu za pomocą klawiatury lub poleceń na wstążce

- wstawianie i formatowanie tabel

- ćwiczenie na przygotowanie faktury VAT za pomocą tabeli Worda

- wstawianie tabel z programu Excel do programu Word


Wstawianie i edycja grafiki w programie Word

- wstawianie i formatowanie obrazków z dysku twardego

- wstawianie ClipArt

- rysowanie i formatowanie kształtów oraz pól tekstowych

- wstawianie wykresów jako statyczne obrazy lub dynamicznie zagnieżdżony program Excel z wykresem

- dłuższe ćwiczenie na zbudowanie diagramu hierarchii - diagramy SmartArt


Tekst i dokument - bardziej zaawansowane ćwiczenia z formatowaniem tekstu

- pola tekstowe

- dodawanie liter z alfabetu niemieckiego czy czeskiego

- WordArt

- praca z tekstem w kolumnach

- inicjał

- tło strony, znaki wodne, obramowanie strony - ćwiczenie z tworzeniem ulotki reklamowej


Drukowanie dokumentów oraz proste drukowanie adresów na kopertach

- wydruk zakresu stron

- wydruk tylko zaznaczonego tekstu

- wydruk obustronny

- proste wydruki na kopertach


Zapisywanie jako szablon

- wiczenie zapisu papieru firmowego jako szablon

- zapis jako szablon by nazwa szablonu pojawiła się pod przyciskiem pakietu Office


Bardziej zaawansowane ćwiczenia - praca z dłuższymi dokumentami

- wstawianie stopek i nagłówków

- wstawianie numeracji strony oraz informacji, ile stron zawiera dokument

- wstawianie hiperlinków do stron www, poczty e-mail, innych dokumentów, do konkretnej strony dokumentu

- umieszczanie zakładek

- wykonywanie podpisów ilustracji

- wstawianie spisów treści, spisów ilustracji, spisów źródeł, cytatów, itp.2. Excel


Podstawowe informacje o Excelu

- skoroszyt i arkusz

- zakładki na wstążce

- otwieranie i zapisywanie plików Excela

- zapisywanie do starszych wersji Excela lub do PDF

- komórki, kolumny, wiersze


Narzędzia główne Excela

- więcej o interfejsie

- opcje karty Narzędzia główne

- scalanie, kierunek tekstu, wyrównywanie, symbol złotówki, procentu

- formatowanie komórek

- zasady wprowadzania dat

- skróty klawiaturowe

- opcja znajdź i zastąp

- typy kursorów

- obramowanie komórek i zasady przy wydruku


Zaawansowane ćwiczenia

- serie danych, serie danych z ctrl

- tworzenie prostych formuł

- formuły działające pomiędzy arkuszami

- malarz formatów

- formatowanie warunkowe

- kopiowanie formuł - adresowanie względne, mieszane, bezwzględne

- różne sposoby wyróżniania wartości ujemnych

- opcja wklej specjalnie

- opcja wpasuj - drukowanie

- indeks górny, dolny

- równe szerokości kolumn

- formatowanie specjalne i niestandardowe

- podstawowe informacje o zakładce Wstawianie i jej opcjach

- specyficzne formuły na udział procentowy

- funkcja logiczna JEŻELI() z zagnieżdżaniem

- funkcja SUMA.JEŻELI()

- funkcja LICZ.JEŻELI()


Sortowanie i filtrowanie

- sortowanie wielopoziomowe

- sortowanie miesięcy

- autofiltr i filtrowanie podstawowe


Wykresy

- wykres kolumnowy grupowany 3W oraz jego formatowanie

- ykres liniowy ze znacznikami wraz z dużą ilością formatowania

- wykres kołowy z etykietami procentowymi


Tabele przestawne

- zasady tworzenia tabel przestawnych

- wartości, etykiety kolumn, wierszy - zasady przestawiania danych

- formatowanie tabel przestawnych

- grupy w tabelach przestawnych

- sumy częściowe i końcowe

- filtry raportu a filtry grupy

- odświeżanie danych w tabelach przestawnych

- zmiana funkcji liczącej wartości tabeli przestawnej

- dodawanie własnego pola obliczeniowego

- filtrowanie tabeli przestawnej i tworzenie wykresu przestawnego


3. PowerPoint


Podstawowe informacje o programie

- poznanie interfejsu programu

- nazwy elementów interfejsu programu : wstążka, zakładki, grupy, przyciski, pasek szybkiego dostępu, przycisk pakietu Office, różne widoki na prezentację

- podstawowe informacje co możemy wstawić na slajdy programu PowerPoint

- początek tworzenia prezentacji

- wstawianie nowych slajdów i terminy związane z programem - układ, szablon, motyw, wzorzec slajdu

- zapisywanie pokazu slajdów - zapis do wersji starszej i nowszej, zapis do PDF


Wstawianie różnych elementów do prezentacji - ćwiczenia wstawiania i formatowania

- wstawianie tabel wraz z formatowaniem ich zawartości

- wstawianie i edycja obrazów

- wstawianie i edycja ClipArtów

- przycisk tworzenia albumu fotograficznego

- dodawanie i formatowanie prostych kształtów

- budowanie i zarządzanie blokiem hierarchi SmartArt

- wstawianie wykresów - integracja Powerpointa z programem Excel

- wstawianie hiperłączy do adresu email, stron www, plików,

- wstawianie pól tekstowych, usuwanie pól tekstowych z układu slajdu

- ćwiczenia na formatowanie tekstów

- praca z czcionką oraz polami tekstowymi - kierunek tekstu, wyrównanie, dopasowanie rozmiaru pola tekstowego do tekstu, wymiary pola tekstowego

- dodawanie nagłówków i stopek - bieżąca data, numer slajdu lub własne napisy w stopce

- wstawianie tekstów WordArt

- sposoby wstawiania znaków z innego alfabetu np. diaktryczne znaki niemieckie lub czeskie

- wstawianie dźwięku do prezentacji

- wstawianie filmu do prezentacji pobranego z youtube.com


Nadawanie wspólnych cech prezentacji jako całości

- motyw slajdu

- tło slajdu - sposoby automatycznego tworzenia identycznego tła z koloru, gradientu lub obrazka

- wstawianie logotypu za pomocą widoku wzorca slajdów


Kształty i ich formatowanie - zaawansowane ćwiczenie na wykonanie całego slajdu kształtami

- elementy wykresu tworzone z kształtów

- kopiowanie kształtów z użyciem skrótów klawiaturowych

- linie, koła, kwadraty czy hiperpole i ich zaawansowane formatowanie

- lista punktowana

- używanie siatki i prowadnic

- grupowanie wielu małych kształtów w jeden duży

- warstwy na slajdzie


Dodawanie animacji do prezentacji PowerPoint

- przejście pomiędzy slajdami

- animacja niestandardowa i jej okno w programie PowerPoint

- animacja obiektów wstawionych w poprzednich godzinach kursu

- rysowanie własnych ścieżek ruchu

- dodawanie dźwięków do animacji

- prezentacja zmieniająca slajdy automatycznie lub ręcznie


Animacje a przyciski akcji

- zaawansowane ćwiczenie na utworzenie prezentacji w pełni nawigowanej przyciskami akcji


Przygotowania do pokazu slajdów

- sprawdzanie pisowni

- różne zapisy prezentacji : PPTX, PPSX, PPT, PPS

- różne zapisy prezentacji : zapis dla komputerów, które nie posiadają pakietu Office

- rozmieszczanie prezentacji na ekranie - dopasowania

 

4. Outlook - Konfiguracja konta e-mail


- Wysyłanie/odbieranie/przesyłanie dalej wiadomości

- Tworzenie osobistych folderów

- Używanie kalendarza

- Używanie dodatku Business Contact Manager

- Konfiguracja konta e-mail

- Planowanie spotkań i śledzenie wykonania zleconych zadań

- Archiwizacja folderów osobistych


Zarządzanie pocztą elektroniczną

- Wysyłanie i odbieranie wiadomości

- Wykonywanie operacji na plikach wiadomości w Outlook

- Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazw plików lub folderów

- Grupowanie wiadomości wg różnych kryteriów, filtrowanie, sortowanie

- Wyszukiwanie Wiadomości

- Zarządzanie wiadomościami pocztowymi, które do ciebie przychodzą

- Konfiguracja Widoków


Kalendarz

- Konfiguracja kalendarza

- Pojęcia: Wydarzenie, Termin, Spotkanie

- Operacje: Planowanie, Usuwanie, Modyfikacja i akceptacja spotkań, terminów, wydarzeń cyklicznych . Zarządzanie zasobami (czas wolny uczestników, lokalizacja spotkań)


Archiwizacja

- Dziennik

- Rejestrowanie czynności

- Rodzaje pozycji dziennika

- Dziennik - Automatyczne rejestrowanie operacji na plikach Access,

- Excel, Word, wiadomości pocztowych, zleceń zadań, odpowiedzi itd.

- Konfigurowanie automatycznej rejestracji różnych pozycji dziennika

- Zarządzanie pozycjami dziennika

- Kontrola czasu wykonywania różnych czynności


Kontakty

- Tworzenie i zarządzanie kontaktami

- Zarządzanie pozycjami kontaktów

- Zadania

- Zlecanie i wykonywanie zadań

- Wysyłanie raportów o zadaniach

- Zlecanie zadań cyklicznych

- Kontrola zadań w toku wykonywania

- Współpraca z Dziennikiem i kontrola czasu wykonywania czynności

- Grupowanie zadań wg. różnych kryteriów
Informacje o szkoleniu:
Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne