Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: JAVA Developer

Szkolenie stworzono z myślą o osobach, które jeszcze nie miały styczności z programowaniem w żadnym języku. Kurs ułożono w taki sposób, by osoby, które na swój pierwszy język wybrały Java, mogły płynnie wejść w świat kodowania.

Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

Korzyści i zalety wynikające ze szkolenia:

- Znajomość składni i możliwości języka JAVA poparta zrealizowanymi projektami

- Zrozumienie mechanizmów działania programowania w JAVA

- Tworzenie przejrzystej struktury projektu - czytelny podział kodu na moduły

- Umiejętność programowania obiektowego

- Budowa własnych programów

- Wiedza o tym, gdzie szukać pomocy w razie problemów


Program:

1. Programowanie strukturalne

- Zmienne różnych typów

- Przypisania

- Podstawowe operacje i operatory

- Metody z parametrami i bez

- Konstrukcje warunkowe

- Pętle

- Tablice

- Kolekcje


2. Kształt programu w Javie

- Pakiet

- Klasa

- Metoda


3. Programowanie obiektowe

- Klasy i obiekty

- Atrybuty

- Składowe statyczne i niestatyczne

- Instancjacja

- Dziedziczenie

- Kontrakty i zależności


4. Aplikacje javowe

- Aplikacja webowa

- Aplikacja na Androida


5. Zaawansowane elementy Javy

- Enumeracje

- Anotacje


6. IDE

- Eclipse: instalacja i praca

- Skróty klawiszowe, sztuczki i rozwiązania problemów


7. Trudniejsze elementy

- Typy generyczne

- Wyjątki sprawdzane

- Klasy wewnętrzne

- Przeciążanie, autoboksing, wrappery

- Inicjalizacja klasy, konstruktory, bloki inicjalizacyjne statyczne i niestatyczne

- Enumeracje

- Anotacje


8. Programowanie wielowątkowe

- Podstawowe abstrakcje: Thread, Runnable

- Blokady wbudowane, synchronizacja

- Wstęp do java.util.concurrent


9. Biblioteka standardowa

- Kolekcje w Javie: Interfejsy kolekcji, Implementacje, Algorytmy

- Wejście i wyjście: Strumienie, readery/writery, dekoratory; Komunikacja przez HTTP, URL-e

Informacje o szkoleniu:
JAVA Developer

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10%

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20%

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z terenerem

- materiały dydaktyczne