Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: PHP/MySQL

Kurs w przystępny sposób wprowadza w tajniki programowania w języku PHP. Główny nacisk położony jest tu na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. Po jego zakończeniu kursanci będą umieli stworzyć od podstaw aplikację internetową w języku PHP, jak również rozszerzyć możliwości istniejących na rynku systemów (na przykład systemu CMS Wordpress). Założeniem kursu jest praca warsztatowa - gdyż programowania można nauczyć się jedynie poprzez praktykę.

Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

Korzyści i zalety wynikające ze szkolenia:

- Znajomość składni i możliwości języka PHP poparta zrealizowanymi projektami

- Zrozumienie mechanizmów działania strony WWW i protokołu HTTP

- Tworzenie przejrzystej struktury projektu - czytelny podział kodu na moduły

- Komunikacja z bazą danych MySQL - wykonywanie zapytań, tworzenie tabel, indeksowanie danych, normalizacja bazy

- Umiejętność programowania obiektowego

- Budowa własnych programów z użyciem zewnętrznych bibliotek

- Integracja własnego projektu z serwisami społecznościowymi

- Wiedza o tym, gdzie szukać pomocy w razie problemów

- Podstawowa wiedza o frameworkach PHP


Program:

Moduł 1

- Wprowadzenie do kursu, omówienie programu, zapoznanie się z poziomem kursantów

- Omówienie środowiska pracy podczas kursu

- Zapoznanie się z IDE (NetBeans lub Eclipse)

- Podstawowe informacje o serwerze WWW

- Pliki PHP - rozszerzenia, wgrywanie na serwer

- Wchodzenie i wychodzenie z PHP

- Podstawowa składnia języka PHP

- Operatory

- Zmienne (typy, operacje)

- Pętle

- Instrukcje warunkowe

- Funkcje

- Rekurencja

- Ćwiczenia praktyczne

- Hello world - bo od tego trzeba zacząć :)

- Witaj XXX (imię) - pobranie parametrów z URLa

- Pokazać HTML injection

- Kalkulator - formularz do wprowadzania danych


Moduł 2

- Protokół HTTP, od żądania do odpowiedzi

- Kody odpowiedzi, nagłówki etc

- popularny typ odpowiedzi - JSON

- AJAX od strony serwera

- Wykorzystywanie danych użytkownika (ochrona przed włamaniami)

- Tablice i operacje na nich.

- Ćwiczenia praktyczne


Moduł 3 - Bazy danych (MySQL)

- Zarządzanie bazą - phpMyAdmin i inni

- Połączenie z bazą danych - PDO

- Język SQL - zapytania do bazy danych

- Projekt - baza danych (katalog np muzyczny, księgozbiór)


Moduł 4 - Programowanie obiektowe

- Informacje o obiektach - polimorfizm, dziedziczenie

- Interfejsy

- Standaryzacja nazewnictwa - PSR-0, PSR-1, PSR-2

- Projekt z użyciem obiektowości


Moduł 5 - Mini serwis, konta użytkownika, np. Silex

B (http://silex.sensiolabs.org/)


Moduł 6 - zewnętrzne API

- Logowanie społecznościowe

- Pobieranie danych z zewnętrznych API (np kursy walut etc)


Moduł 7 - Wordpress część 1

- Wprowadzenie do systemu Wordpress

- Omówienie struktury katalogów wordpress, struktury plików/katalogów tworzonych rozszerzeń i motywów

- Sposób programowania w Wordpress - oparty na zdarzeniach, omówienie kilku podstawowych zdarzeń


Moduł 8 - Wordpress część 2, zapas

- Dokończenie pisania wtyczki

Zapas / ew. rozszerzenie kursu (np o systemy kontroli wersji, istniejące frameworki PHP itp)
Informacje o szkoleniu:
PHP/MySQL

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne