Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: Własna firma w UK

Autorski program kursu dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w UK. Oryginalność programu wiedza i doświadczenie biznesowe szkoleniowców gwarantują dobry start. Celem intensywnego szkolenia jest zachęcenie Polaków do rozpoczęcia pracy na własny rachunek przez dostarczenie informacji na temat zasad prawnych, księgowych, podatkowych i marketingowych prowadzenia firmy w UK.

Cena: 399,00zł studenci, 599,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 18 Zapisz się on-line

Program kursu

Opis szkolenia:

Celem kursu jest przedstawienie wszystkich istotnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii i zapoznanie z realiami podatkowo-księgowo-formalnymi biznesów w UK z punktu widzenia Polaka.


Korzyści i zalety wynikające z prowadzenia działalności w UK:

- optymalizacjia kosztów: ZUS, Księgowość,

- Korzyści podatkowe,

- Wyższa emerytura,

- Brak skomplikowanej biurokracji,

- Niskie koszty rejestracji,

- Większy prestiż.


Adresaci:

- przedsiębiorcy w Polsce chcący obniżyć koszty prowadzenia działalnosci,

- przedsiębiorcy chcący zwiększyć prestiż i zasięg własnych usług,

- startupy.


Program:

1. Przedstawienie programu szkolenia na dwa dni oraz wprowadzenie.

2. Zasady prowadzenia działalności gospodarcza w Wielkiej Brytanii w porównaniu z Polską – najważniejsze różnice i korzyści z prowadzenia działalności w UK, 

3. Funkcjonowanie systemu podatkowo-ubezpieczeniowego w ramach HMRC oraz informacje na temat dotacji unijnych i samorządowych w UK (granty),

4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: bez osobowości prawnej i z osobowością prawną, wymogi i zasady rejestracji różnych typów firm, w tym bankowość.

5. Omówienie takich form jak: sole trader, partnership, spółka Ltd. i spółka akcyjna, z przedstawieniem plusów i minusów każdej formy, w tym kosztów zakładania firmy i profesjonalnej księgowości w przypadku spółki Ltd., wymogów konta bankowego w zależności od typu firmy.

6. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne samozatrudnionego w Wielkiej Brytanii,

7. Omówienie podatku dochodowego Income Tax, kwoty wolnej, stawek podatku i progów podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance Class 2 i 4,

8. Omówienie kalendarza podatkowego: daty początku i końca roku podatkowego, przedstawienie terminów rozliczania się z podatku w formie papierowej lub online, terminów płacenia podatku i składek,

9. Podatek VAT, w tym VAT EU.

10. Omówienie wymagań rejestracji płatnika VAT-u oraz możliwości rejestracji dobrowolnej, sposobu rejestracji płatnika VAT-u, stawek podatku VAT w UK: 20%, 5% i 0% oraz produktów wyłączonych z VAT-u,

11. Funkcjonowanie VAT między krajami Unii Europejskiej – VAT EU, sporządzanie deklaracji VAT-u, 

12. Sposoby płacenia należnego VAT-u do brytyjskiej skarbówki oraz uzyskania zwrotu nadpłaty,

13. Księgowość własnej firmy sole trader i partnership,

14. Zasady prowadzenia dokumentacji przychodów i rozchodów. Przykłady faktur / rachunków i innej dokumentacji przychodów. Objaśnienie zasad rozliczania materiałów i surowców, odliczania kosztów szkoleń, zakupu maszyn i narzędzi, ubrania roboczego czy podróży biznesowych,

15. Rozliczenie roczne – jak i kiedy,

16. Prawo pracy i zasady zatrudniania i rozliczania pracowników,

17. Przedstawienie najważniejszych zasad zatrudniania pracowników – rejestracja pracodawcy w systemie PAYE, przepisy antydyskryminacyjne, minimalne wynagrodzenie, składki i podatki pracodawcy oraz możliwość uzyskania zwolenienia z ich opłacania. Dokumentacja typu P45 i P60. Prezentacja atrakcyjnych dla pracodawcy form zatrudnienia – kontrakty na zero godzin lub podwykonawcy.

18. Biznes po brytyjsku, przedstawienie zasad funkcjonowania biznesu w Wielkiej Brytanii – pozyskiwania klientów indywidualnych, kontraktów z firm prywatnych, startów w konkursach ofert i przetargach z sektora publicznego,

19. Kwestie marketingowe w tym „poczta pantoflowa” i media społecznościowe, jak również PR. Rozumienie potrzeb klienta brytyjskiego i różnic między klientami polskimi a brytyjskimi. 

20. Polityka cenowa,

21. Ubezpieczenie i emerytura w UK,

22. Ubezpieczenie społeczne samozatrudnionego w UK – jakie uprawnienia w UK, a jakie w Polsce, w tym kwestie dostępu do opieki zdrowotnej w różnym zakresie. 

23. Emerytura w Polsce czy w UK – zasady unijne w tym zakresie (zliczanie lat składkowych z obu krajów, przejście na emeryturę zgodnie z wiekiem emerytalnym obowiązującym w kraju aktualnego zamieszkania). Wiek emerytalny w UK – jak i gdzie sprawdzić. Wysokość emerytur w UK na rok 2014,


 

Informacje o szkoleniu:
Własna firma w UK

Cennik // Składowe szkolenia

399,00zł - studenci

599,00zł - pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

Terminarz szkolenia

Termin I - od 26 października / Warszawa
26 października, sobota, 09:00 - 18:00
27 października, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin II - od 26 października / Online
26 października, sobota, 09:00 - 18:00
27 października, niedziela, 09:00 - 18:00