Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: Kurs ksiegowości dla startupów

Kurs „księgowości małych firm” przeznaczony jest dla osób, które planują otworzyć własną działalność gospodarczą, osób zamierzających podjąć pracę w biurze rachunkowym lub właścicieli oraz współwłaścicieli małych i średnich firm, chcących poznać zarys i zasady prowadzenia małej księgowości. W szczególności zapraszamy osoby planujące komercjalizację swoich pomysłów – startupowców.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ewidencji przychodów oraz kosztów w księgowości małych firm. Przedstawimy zasady rozliczeń z fiskusem za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zajęcia będą miały część teoretyczną i praktyczną. Część praktyczna obejmie zadania oraz ćwiczenia z zakresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz wypełnienie deklaracji podatkowych niezbędnych do rozliczeń z Urzędem Skarbowym..

Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

1. Formy organizacyjno-prawne małych i średnich firm, formalności związanie z założeniem firmy oraz zasady opodatkowania dochodów.

2. Formy opodatkowania z tytułu dochodu prowadzonej działalności gospodarczej:

 • Karta podatkowa,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Księga przychodów i rozchodów.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma rozliczenia z fiskusem:

 • Ewidencja przychodów,
 • Liczenie przychodów, podstawy do opodatkowania i podatku dochodowego.

4. Księga przychodów i rozchodów jako podstawowa forma ustalania dochodu na zasadach ogólnych:

 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 • Ustalenie kosztów uzyskania przychodu,
 • Wyliczanie podstawy do opodatkowania oraz podatku dochodowego.

5. Podatek od towarów i usług VAT:

 • Ogólne podstawy podatku VAT,
 • Zasady wystawiania faktur VAT,
 • Rozliczanie podatku VAT.

6. Pracownik w firmie:

 • Formy zatrudnienia pracownika,
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS z tytułu zatrudniania pracownika,
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentów pracownika,
 • Podstawy rozliczania wynagrodzenia pracownika.

7. Zawieszenie działalności.

8. Zamknięcie działalności.

Informacje o szkoleniu:
Kurs ksiegowości dla startupów

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne