Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: ISTQB Poziom Podstawowy

ISTQB Certified Tester to program oparty na planach nauczania opracowanych przez ISTQB®, organizację której misją i celem jest stały rozwój zawodu testera oraz utrzymywanie zbioru standardów i rozwiązań w dziedzinie testowania oprogramowania.

Cena: 599,00zł studenci, 749,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 18 Zapisz się on-line

Program kursu

Szkolenie ISTQB Certified Tester na poziomie podstawowym pomaga w przyswojeniu wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu opartego na najlepszych praktykach, daje podstawy do porozumiewania się z międzynarodową społecznością testowania oprogramowania i zachęca do rozwoju.


Opis szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami związanymi z testowaniem oprogramowania. Zajęcia odpowiadają na pytania co jest istotą testowania oprogramowania oraz jaki jest jego wpływ na poprawę jakości tworzonych aplikacji. Zapoznajemy z podstawowymi technikami projektowania testów oraz z czynnościami, jakie powinny być uwzględnione w procesie testowania.

Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ISTQB:

- pozwala uporządkować proces testowy,

- umożliwia wgląd w przebieg procesu testowego i ocenę jakości testowanego przedmiotu w każdym momencie,

- pomaga zwiększyć produktywność wytwarzania oprogramowania,

- porządkuje terminologię związaną z testowaniem, dając tym samym podstawy do lepszej komunikacji i lepszego rozumienia się w zespole wytwarzającym oprogramowanie.


Adresaci:

- osoby zaangażowane w testowanie oprogramowania: testerzy, analitycy, inżynierowie, konsultanci, menedżerowie, testerzy akceptacyjni użytkownika, programiści,

- osoby, które pragną zdobyć podstawową wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania: kierownicy projektów, kierownicy jakości, kierownicy tworzenia oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy IT oraz konsultanci zarządu,

- testerzy oprogramowania już pracujący w branży oraz osoby planujące rozwój swojej kariery zawodowej w tym kierunku.


Program:

1. Podstawy testowania

- Dlaczego testowanie jest niezbędne?

- Co to jest testowanie?

- Ogólne zasady testowania

- Prosty proces testowy

- Psychologia testowania

- Kodeks etyczny

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

- Modele wytwarzania oprogramowania

- Poziomy testów

- Typy i cele testów

- Testowanie pielęgnacyjne

3. Statyczne techniki testowania

- Techniki statyczne a proces testowania

- Proces przeglądu

- Analiza statyczna przy pomocy narzędzi

4. Techniki projektowania testów

- Proces rozwoju testów

- Kategorie technik projektowania testów

- Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe

- Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe

- Techniki oparte na doświadczeniu

- Wybór technik testowania

5. Zarządzanie testowaniem

- Organizacja testów

- Planowanie i szacowanie testów

6. Planowanie i szacowanie testów

- Monitorowanie postępu testów i nadzór

- Zarządzanie konfiguracją

- Ryzyko a testowanie

- Zarządzanie incydentami

7. Testowanie wspierane narzędziami

- Typy narzędzi testowych

- Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko

- Wdrożenie narzędzi w organizacji

8. Utrwalenie materiału

9. Egzamin


Egzamin ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL)

Egzamin ma formę pisemną i może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru (z pośród czterech możliwych odpowiedzi). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt, maksymalnie można uzyskać 40 punktów. Pytania maja równą wagę i nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi. Test trwa 60 minut. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 26 pytań (65%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi.

 

Informacje o szkoleniu:
ISTQB Poziom Podstawowy

Cennik // Składowe szkolenia

599,00zł - studenci

749,00zł - pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna

700,00zł - koszt międzynarodowego egzaminu Foundation

Terminarz szkolenia

Termin I - od 13 lipca / Warszawa
13 lipca, sobota, 09:00 - 18:00
14 lipca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin II - od 13 lipca / Online
13 lipca, sobota, 09:00 - 18:00
14 lipca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin III - od 21 września / Online
21 września, sobota, 09:00 - 18:00
22 września, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin IV - od 21 września / Warszawa
21 września, sobota, 09:00 - 18:00
22 września, niedziela, 09:00 - 18:00