Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: Scrum Developer Certified (SDC™)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w roli Programisty w Zespole Scrumowym. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się i zrozumieją podstawy metody Scrum, dowiedzą się jak skutecznie zastosować zasady, artefakty i procesy do skutecznego wytwarzania produktów projektu.

Cena: 699,00zł studenci, 799,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 27 Zapisz się on-line

Program kursu

Szkolenie jest rekomendowane dla wszystkich, którzy są członkami Zespołu Scrumowego, współpracują z zespołami Scrumowymi i/lub chcą poznać i zrozumieć podstawy Scrum, w szczególności zdobyć umiejętności efektywnego zastosowania metody Scrum w swojej pracy.

Szkolenie jest zalecane dla osób, które będą brać udział w szkoleniach: Scrum Master Certified (SMC™) i/lub Scrum Product Owner Certified (SPOC™).


1. Wprowadzenie do Scrum

- Scrum w zarysie

- Zasady, aspekty i procesy w Scrum

2. Organizacja

- Kluczowe role w zespole i projekcie Scrum

3. Uzasadnienie biznesowe

- Budowa rozwiązań w oparciu o wartość biznesową

- Elementy uwzględniane podczas przygotowania uzasadnienia biznesowego

- Potwierdzenie realizacji korzyści

4. Jakość

- Definicja jakości

- Jakość, zakres i wartość biznesowa

- Zarządzanie jakością w Scrum

5. Zmiana

- Proponowane i zatwierdzone zmiany

- Zmiany w Scrum

6. Ryzyko

- Ryzyka i zagadnienia

- Procedura zarządzania ryzykiem

7. Fazy projektu Scrum - wprowadzenie

8. Inicjuj

- Proces: Twórz wizję projektu

- Proces: Zidentyfikuj Scrum Mastera i interesariuszy projektu

- Procesy: Formuj zespół Scrumowy i opracuj epiki

- Procesy: Stwórz rejestr produktu i Przeprowadź planowanie wydania. 

9. Planuj i szacuj

- Proces: Przygotuj historie użytkownika

- Proces: Zatwierdź, oszacuj i zadeklaruj historie użytkownika

- Procesy: Przygotuj zadania i Szacuj zadania

- Proces: Przygotuj rejestr Sprintu

10. Wdrażaj

- Procesy: Twórz produkty i Prowadź codzienne spotkania na stojąco 

- Proces: Pielęgnuj rejestr produktu

11. Przeglądaj i spójrz wstecz

- Proces: Prowadź spotkania Scrum Scrumów.

- Proces: Pokaż i potwierdź produkty Scrum

- Proces: Przeprowadź retrospekcję Sprintu

12. Publikuj

- Procesy: Dostarcz produkty i przeprowadź retrospekcję projektu

13. Skalowanie Scrum

- Skalowalność Scrum i mapowanie tradycyjnych ról w organizacji na Scrum


Egzamin:

- Test jednokrotnego wyboru

- 75 pytań

- Jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź

- Nie ma punktów ujemnych za złe odpowiedzi

- Czas trwania: 90 minut

- Egzamin nadzorowany on-line

Warunki przystąpienia:

Nie ma formalnych warunków do przystąpienia do szkolenia i egzaminu.

Utrzymanie certyfikacji:

25 jednostek re-certyfikacji co 3 lata.

 

Informacje o szkoleniu:
Scrum Developer Certified (SDC™)

Cennik // Składowe szkolenia

699,00zł - studenci

799,00zł - pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna

850,00zł - koszt międzynarodowego egzaminu Professional Scrum Developer

Terminarz szkolenia

Termin I - od 13 września / Warszawa
13 września, piątek, 09:00 - 18:00
14 września, sobota, 09:00 - 18:00
15 września, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin II - od 13 września / Online
13 września, piątek, 09:00 - 18:00
14 września, sobota, 09:00 - 18:00
15 września, niedziela, 09:00 - 18:00