Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: Scrum Master Certified (SMC™)

Celem tego szkolenia jest przygotowanie uczestnika to pracy w roli Scrum Mastera, czyli trenera, facylitatora i coacha zespołu Scrumowego. Uzyskanie certyfikacji SMC będzie potwierdzeniem, że uczestnik wystarczająco dobrze wie i rozumie jak zastosować Scrum w projektach, jak dostosować Scrum w konkretnej sytuacji.

Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują pracować albo już pracują w roli Scrum Mastera.


1. Wprowadzenie do Agile

- Geneza Scrum

- Manifest Agile

- Dwanaście zasad Manifestu Agile

- Deklaracja Współzależności

- Wybrane metody Agile

- Porównanie Agile z metodykami tradycyjnymi

2. Wprowadzenie do Scrum

- Zasady Scrum

- Aspekty Scrum

- Procesy Scrum

- Zalety Scrum

3. Role w projektach scrum

- Role w zespole Scrum

• Właściciel Produktu (ang. Product Owner)

• Scrum Master

• Zespół Scrum, Programista (ang. Scrum Team, Developer)

- Role w projekcie Scrum

4. Fazy projektu Scrum

- Inicjuj

- Planuj i szacuj

- Rozwijaj

- Przeglądaj i spójrz wstecz

- Publikuj

5. Skalowanie Scrum

- Skalowalność Scrum

- Scrum w programach i portfelach

- Spotkanie Scrum Scrumów

- Transformacja organizacji do Scrum

- Mapowanie tradycyjnych ról w organizacji na Scrum

- Utrzymanie zaangażowania interesariuszy

- Znaczenie wsparcia kierownictwa organizacji

Egzamin:

- Test jednokrotnego wyboru

- 100 pytań

- Jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź

- Nie ma punktów ujemnych za złe odpowiedzi

- Czas trwania: 120 minut

- Egzamin nadzorowany on-line

- Język: angielski

Warunki przystąpienia:

Opcjonalna certyfikacja Scrum Developer Certified (SDC™).

Utrzymanie certyfikacji:

40 jednostek re-certyfikacji co 3 lata.

 

Informacje o szkoleniu:
Scrum Master Certified (SMC™)

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna