Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: ITIL® Foundation

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT.

Cena: 599,00zł studenci, 749,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 18 Zapisz się on-line

Program kursu

Wykorzystanie współczesnych standardów i metodyk zarządzania (takich jak ITIL) jest potwierdzeniem wysokiej kultury biznesowej przedsiębiorstw i innych organizacji, które je stosują. ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi – ISO/IEC 20000 Service Management.


Opis szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki ITIL, strukturą procesów, pojęciami i zasadami funkcjonowania organizacji świadczącej usługi informatyczne w oparciu o najlepsze praktyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat ITIL Foundation w najnowszej wersji.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów ITIL z języka angielskiego na język polski) i przygotowuje do egzaminu ITIL Foundation w języku polskim.


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ITIL:

- stosowanie metodyki ITIL pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem),

- lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji),

- zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),

- uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności),

- usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji),

- poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT).

Szkolenia są organizowane na poziomie przygotowującym do egzaminu ITIL Foundation.


Adresaci:

- kadra zarządzająca i pracownicy działów IT,

- kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk),

- kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,

- wszyscy zainteresowani poznaniem i stosowaniem metodyki ITIL w praktyce,

- wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL Foundation.


Korzyści dla uczestnika:

- zdobędzie wiedzę na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL,

- będzie wiedział jak wygląda Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL,

- zrozumie model procesowy, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę,

- pozna podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki ITIL,

- przygotuje się do certyfikowanego egzaminu ITIL Foundation.


Program:

1. Wprowadzenie do metodyki ITIL

2. Zarządzanie usługami

3. Cykl życia usługi

4. Strategia usługi

5. Projektowanie usługi

6. Przekazanie usługi

7. Eksploatacja usługi

8. Ustawiczne doskonalenie usługi

9. Zakończenie szkolenia

10. Egzamin ITIL Foundation


Egzamin ITIL Foundation

Egzamin daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu „ITIL® Foundation”. Koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie statusu absolwenta szkolenia akredytowanego. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody ITIL w zarządzaniu projektami. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

Egzamin ITIL Foundation trwa 60 minut i składa się z 40 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 26 pytań (65%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.

Egzamin ma formę pisemną. Zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi.

Informacje o szkoleniu:
ITIL® Foundation

Cennik // Składowe szkolenia

599,00zł - studenci

749,00zł - pozostałe osoby

50zł zniżki na szkolenie ONLINE

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna

850,00zł - koszt międzynarodowego egzaminu Foundation

Terminarz szkolenia

Termin I - od 29 czerwca / Online
29 czerwca, sobota, 09:00 - 18:00
30 czerwca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin II - od 29 czerwca / Warszawa
29 czerwca, sobota, 09:00 - 18:00
30 czerwca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin III - od 20 lipca / Online
20 lipca, sobota, 09:00 - 18:00
21 lipca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin IV - od 20 lipca / Warszawa
20 lipca, sobota, 09:00 - 18:00
21 lipca, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin V - od 21 września / Online
21 września, sobota, 09:00 - 18:00
22 września, niedziela, 09:00 - 18:00
Termin VI - od 21 września / Warszawa
21 września, sobota, 09:00 - 18:00
22 września, niedziela, 09:00 - 18:00