Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: SCRUM Master

Niezwykle szybkie tempo rozwoju technologii i rosnące wymagania rynku zmusiły producentów oprogramowania do wydawania częstszych release’ów. Częstsze wypuszczanie produktu na rynek oznacza mniej czasu na cykl produkcyjny. Dodatkowo, całą sytuację mogą skomplikować oczekiwania i wymagania odbiorców zmieniające się w trakcie trwania cyklu wytwarzania. Scrum ma precyzyjnie określone stałe ramy czasowe zarówno na samo wytwarzanie (Sprint), jak i na planowanie. Na sukces tego podejścia wpływa w dużej mierze zbieranie wymagań użytkownika w formie User Stories oraz proces Inspect and Addapt mający na celu ulepszenie kolejnej iteracji. Zespół sam sobą zarządza, a rolą Kierownika Projektu (ang. Project Manager) jest jedynie zapewnienie potrzebnych zasobów i usuwanie przeszkód mogących zakłócić planowany przebieg prac. Teraz udziałowcy mogą zmieniać priorytety co każdą iterację i tym samym reagować na potrzeby rynku. Produkt może zostać wypuszczony na rynek po każdej iteracji. Klient lub użytkownik otrzymuje produkt, który spełnia jego oczekiwania.

Cena: 699,00zł studenci, 799,00zł pozostałe osoby | liczba godzin: 27 Zapisz się on-line

Program kursu

Scrum jest jedną z metodyk prowadzenia projektów zaliczaną do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. Warsztat Scrum został zaprojektowany przez międzynarodowe grono doświadczonych praktyków Scruma, między innymi Kena Schwabera, który sformalizował definicję Scruma w zastosowaniu do

produkcji oprogramowania. Szkolenie jest prowadzone w formie dwudniowego interaktywnego warsztatu wdrażającego uczestników w solidne fundamenty teoretyczne i praktyczne Scruma. Tematy przedstawiane są w formie angażujących ćwiczeń praktycznych, także przy użyciu komputerów, co gwarantuje dobre rozumienie i utrwalenie prezentowanych zagadnień.

Uczestnicy tworzą rzeczywiste oprogramowanie i obserwują, jak działa zespół w praktyce. Tym samym, szkolenie jest bardzo elastyczne, gdyż bezpośrednie włączenie w jego przebieg samych uczestników, naturalnie dostosowuje konstrukcję warsztatów do potrzeb i osobowości konkretnej grupy.


Korzyści z udziału w szkoleniu:

- uzyskanie wiedzy na temat Scruma oraz podstaw, na których opiera się ta metoda,

- umiejętność radzenia sobie z możliwymi pułapkami i problemami, na jakie może napotkać podczas codziennej pracy ze Scrumem,

- poznanie popularnych mitów na temat Scruma,

- zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania zespołu pracującego według metody Scrumowej oraz ról przyjmowanych przez jego członków,

- uzyskanie wiedzy o zagadnieniach składających się na egzamin 


Program szkolenia:

1. Podstawy Scruma

- role, reguły, narzędzia i czynności,

- zastosowanie ww. w procesie produkcji oprogramowania,

2. Wprowadzenie do Scruma

- geneza i podstawy Scruma,

- wartości wynikające z jego stosowania,

- najczęstsze błędy w interpretacji roli i reguł Scruma,

- idea samoorganizacji - podstawowego narzędzia zwiększania produktywności

zespołów,

3. Planowanie

- techniki planowania wydań,

- techniki zarządzania Product Backlogiem,

- techniki utrzymywania właściwego tempa prac,

- prawidłowe zachowania zespołu w trakcie Sprintu,

4. Efektywne wymagania

- zapisywanie wymagań jako elementów Product Backlogu przy wykorzystaniu technik sprawdzonych w praktyce,

5. Szacowanie prac

- wykorzystywanie technik estymacyjnych jako narzędzi poznawania i rozumienia wymagań,

6. Utrzymywanie prawidłowych zachowań

- najczęstsze błędy popełniane przez zespoły adaptujące Scruma

7. Strategie zapobiegania błędom

8. Jak zacząć?

- udzielenie uczestnikom wsparcia i przygotowania ich do zastosowania Scruma w przemyślany i zaplanowany sposób.


Egzamin Scrum Master:

Egzamin Professional Scrum Master I (PSM I) jest złożony z zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. Arkusz egzaminacyjny zawiera 80 pytań, a próg zdawalności wynosi 85%.

Egzamin trwa 60 minut i prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim.

Informacje o szkoleniu:
SCRUM Master

Cennik // Składowe szkolenia

699,00zł - studenci

799,00zł - pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10%

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20%

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z terenerem

- materiały dydaktyczne

850,00zł - koszt międzynarodowego egzaminu Professional Product Owner I

Terminarz szkolenia

Termin I - od 13 września / Warszawa
13 września, piątek, 09:00 - 18:00
14 września, sobota, 09:00 - 18:00
15 września, niedziela, 09:00 - 18:00