Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Ulga innowacyjna – to nowe oszczędności dla firmy!

Od 2016 roku podatnicy zmierzą się z nowymi przepisami dotyczącymi ulgi podatkowej wspierającej innowacyjność oraz działalność badawczo-rozwojową.

Od stycznia 2016 roku ulga na nowe technologie została zastąpiona nową formułą, tj. ulgą na działalność badawczo-rozwojową.


Analiza działalności B+R spółki pod kątem:

- Przedstawienie założeń nowej ulgi na prowadzenie prac B+R pod kątem korzyści oraz obowiązków z niej wynikających,

- Zasadności i opłacalności skorzystania z ulgi na prowadzenie działalności B+R oraz usytuowania działalności B+R w ramach grupy kapitałowej,

- Skatalogowania czynności/zadań/procesów wykonywanych przez pracowników pod kątem kwalifikowalności do działalności B+R,

- Możliwości ochrony wypracowywanej w toku prac B+R własności intelektualnej,

- Zaprojektowania systemu ewidencji prac B+R oraz kosztów z nimi związanych,

- Identyfikacji luki pomiędzy wymaganiami w zakresie ksiąg rachunkowych, raportowania i systemów IT, a profilem danych finansowych obecnie dostępnych w spółce.Wsparcie na etapie implementacji rozwiązań umożliwiających efektywne korzystanie z nowej ulgi na B+R poprzez:

- Certyfikację działalności B+R przez jednostkę naukową,

- Wsparcie we wdrożeniu systemu ewidencji prac B+R oraz kosztów z nimi związanych,

- Przygotowanie strategii zarządzania IP w organizacji,

- Wsparcie we wdrożeniu najbardziej efektywnych rozwiązań dla odliczenia kosztów B+R w ramach grup kapitałowych,

- Opracowanie koniecznych zmian do wskazanych przez spółkę procedur wewnętrznych regulujących ewidencję kosztów działalności B+R,

- Przygotowanie mapowania danych finansowych pozyskiwanych z ksiąg rachunkowych spółki do wzoru sprawozdania z działalności B+R,

- Wsparcie w opracowaniu wymagań biznesowych do systemów księgowych w przypadku konieczności wdrożenia zmian do systemów IT,

- Wsparcie w dostosowaniu systemów raportowania pod kątem dostarczania niezbędnych informacji dla celów rozliczenia ulgi.
Nasi eksperci / trenerzy:

Przemysław Włodkowski
Absolwent WWSI, absolwent ICAN Institiute. Posiada pełne doświadczenie menadżerskie (rekrutacje, budowa zespołów, rozwój). Coach i trener Agile/SCRUM.
SCRUM Approved Trainer