Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Środki Unijne i Granty Badawcze – Przewaga w doświadczeniu! 

Dotacje i granty są najbardziej atrakcyjną formą wspierania inwestycji w Polsce. Doradzamy przedsiębiorstwom i samorządom przy pozyskiwaniu z różnych źródeł finansowania. Szczegółowo analizujemy rodzaj inwestycji, lokalizację oraz wielkość podmiotu ubiegającego się o wsparcie, w taki sposób aby obrać optymalny kierunek. Szerokie kompetencje poświadczone wieloletnim doświadczeniem naszych ekspertów pozwalają nam wskazywać najlepsze rozwiązania, które umożliwiają jednoczesne ubieganie się o wsparcie z kilku źródeł, co umożliwia maksymalizację szansy uzyskania pomocy publicznej.


Pozyskujemy dotacje związane z wprowadzaniem nowych technologii i produktów, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, utworzeniem centrów usług wspólnych, inwestycjami z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii itp. 


Nasze kompetencje w zakresie doradztwa europejskiego oraz prawnego pozwalają nam na pomoc firmom w całym procesie ubiegania się o wsparcie finansowe, począwszy od momentu przeprowadzenia identyfikacji i audytu inwestycji kwalifikujących się do uzyskania dotacji, poprzez proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, ewentualny proces odwoławczy, aż do momentu rozliczenia otrzymanej dotacji.

Nasi eksperci / trenerzy:

Mariusz Cichy
Jest Kierownikiem Projektów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji produktów i usług IT. Uczestniczył w wielu projektach m.in. w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i militarnej.
Approved Trainer of PRINCE2® AgilePM™ Approved Trainer