Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES


Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§1.

1. Przesłanie zgłoszenia wiąże się z obowiązkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na umieszczenie przesłanych danych osobowych w bazie danych Akademii Biznesu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia oraz realizacji szkolenia. 

2. Dane osobowe Zamawiającego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu w szczególności jednostką akredytującym (AXELOS, APMG, EXIN), ale także przedsiębiorcom pośredniczącym w realizacji zamówienia np. usługom kurierskim, Poczcie Polskiej.

3. Baza danych osobowych Zamawiających podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Akademia Biznesu, który przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.


Nasi eksperci / trenerzy:

Mariusz Cichy
Jest Kierownikiem Projektów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji produktów i usług IT. Uczestniczył w wielu projektach m.in. w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i militarnej.
Approved Trainer of PRINCE2® AgilePM™ Approved Trainer